Photography: Jelena Janković
Photography: Jelena Janković

Posle svake predstave, odigrane u takmičarskoj selekciji Festivala, autori i glumačka ekipa dolaze na razgovor sa publikom, sa lokalnim umetnicima i umetnicama, kritičarima i predstavnicima medija. 

Može se reći da je u ovom programu učestvovala istorija svetskog pozorišta, od druge polovine dvadesetog veka, pa sve do danas. Svi umetnici koje je Bitef doveo u Beograd bili su deo ovog programa, a transkripti i snimci vredna su građa za istraživače i teatrologe. Čuvaju se u Bitefovoj arhivi, kao i u Legatu Jovana Ćirilova, u Arhivu Grada Beograda. Takođe, transkripti se svakodnevno objavljuju na zvaničnom blogu Bitef festivala. 

Ove godine, osim razgovora o samim predstavama, njihovim elementima i procesima kroz koje su nastajale, govorićemo i o tematskom okviru selekcije: o budućnosti, vizijama budućnosti i zelenim politikama i svim drugim društvenim praksama, koje nam mogu pomoći da budućnost ne bude distopijska. 

Obećavamo brz protok informacija i energije. 

Vidimo se Na ivici budućnosti! 

Milena Bogavac