Mira Trailović i Jovan Ćirilov
Mira Trailović i Jovan Ćirilov

Osnovan 1967. godine, na inicijativu Mire Trailović i Jovana Ćirilova, BITEF (Beogradski  Internacionalni Teatarski festival ) je neprekidno pratio i podržavao najnovije pozorišne tendencije. Rastući i razvijajući se, postajao je jedan od najvećih i najvažnijih evropskih festivala. Već pola veka Bitef prevazilazi sve političke i kulturne barijere i uspešno ide u korak sa burnom evolucijom pozorišne umetnosti.

Zbog toga istoriju Bitefa možemo nazvati  istorijom savremenog teatra.

Revolucionarnih 60-ih i 70-ih godina, gledaoci su imali priliku da vide neke od najhrabrijih scenskih eksperimenata,koji su vodili ka razaranju dramske forme, ali takođe i značajna klasična ostvarenja, kao i predstave klasičnog orijentalnog teatra. Tokom 80-ih i 90-ih, Bitef je predstavio najviše domete postmodernog teatra i plesa. Čak i u vreme političko-ekonomske krize i embarga, Bitef je uspevao da promoviše najviše kulturne vrednosti i dovede u Beograd neka od najvećih imena svetske izvođačke scene.  U prvoj deceniji  20. veka  Bitef prikazuje nova i inovativna dostignuća svetskog mejnstrima, predstave postdramskog i neverbalnog scenskog izraza, kao i one realizovane uz pomoć novih tehnologija, otvorivši  tako vrata virtuelnoj stvarnosti sajber teatra.

Tokom ovih godina, Bitef je sačuvao svoje mesto u porodici najznačajnijih svetskih festivala. Za kontinuitet i kvalitet njegovog nastojanja, Evropska fondacija „Premio Europa per il Teatro“ 1999. godine Bitefu je uručila Specijalnu nagradu.

Osnivač Bitefa je Skupština grada Beograda, a produkcijom i organizacijom festivala bavi se Bitef teatar, pozorište osnovano 1989. godine, sa ciljem da otkriva i podržava nove pozorišne tendencije u lokalnom kontekstu.