ODLAZAK VELIKANA

Režije Dejana Mijača su tri puta učestvovale u okviru glavnog programa Bitefa: Vasa Železnova Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1977. godine, Mrtve duše Narodnog pozorišta Sarajevo 1991. i Lažni car Šćepan Mali u koprodukciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ATL Beograd i Budva-Grad teatra 1993. godine.