Život bez kompromisa za umetnost i mir. Jelena Šantić: eseji, zapisi, komentari

O knjizi

Knjiga sadrži intervjue, kritike, eseje i teorijske tekstove o baletu i savremenoj igri, planove i izveštaje o humanitarnim i mirovnim projektima, apele, komentare, fotografije, biografiju i bibliografiju Jelene Šantić (1944-2000), balerine, istoričarke baleta, ali i borkinje za mir i ljudska prava. Knjigu je priredila dr Amra Latifić, a dizajnirala Jelena Jaćimović. Knjizi su dali doprinos i Jelenini savremenici i saradnici: Goran Božičević, Ivana Stefanović, Marija Janković Šehović, Marijana Cvetković, Milena Dragićević Šešić, Svenka Savić i Vesna Golić. Recenzenti knjige: prof. dr Gordana Nikić, prof. dr Marijana Prpa Fink i prof. dr Ratko Božović, a tehničke urednice MA Irina Ljubić i prof. emer. Irina Subotić. 

Gotovo na enciklopedijski način Jelena Šantić tematski i strukturno sistematizuje informacije iz oblasti baletske umetnosti, vizionarski nepogrešivo kreira strategiju i studijski program buduće baletske akademije, piše niz kreativnih scenarija i libreta. Interdisciplinarna kompetencija Jelene Šantić ogleda se i u koreo-projektu o Isidori Dankan, koji potpisuje kao libretistkinja, koreografkinja i rediteljka, izvedenom na sceni Ateljea 212 u okviru 25. Bitefa pod embargom 1992. godine. Neiscrpnu pokretačku energiju Jelena je pronalazila u bliskom okruženju i borbi za ljudska prava i mir, naročito u ratnim godinama na kraju XX veka, kada se pokazala ne samo kao empatična osoba već i preduzimljiva, delotovorna i izrazito hrabra. Naklonjena miru, pravdi i istini, postala je jedna od ključnih ličnosti antiratnog i antinacionalističkog pokreta. Svoju borbu za mir je započela 1991. Hodom mira oko Skupštine, što predstavlja prvu javnu manifestaciju novoosnovanog Centra za antiratnu akciju. Projekti Pakrac, Grupa Most, Grupa 484, predstavljaju Jelenina ostvarenja strastvene angažovanosti i građanske hrabrosti. 

Knjiga je nastala kroz projekat Aktivističko nasleđe: priče žena nakon konflikta i tokom krize na Zapadnom Balkanu, podržan od USAID Serbia i The Balkan Trust for Democracy.


O autorki

Amra Latifić rođena je u Beogradu, gde je diplomirala na Filološkom fakultetu i na Fakultetu dramskih umetnosti, a doktorirala na Interdisciplinarnim studijama pri Rektoratu Univerziteta umetnosti. Objavila je knjige: Paradigme ruske avangardne i postmoderne umetnosti; Ideja o glumi: performativni artekosmizam; Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta; Život bez kompromisa za umetnost i mir. Jelena Šantić: eseji, zapisi, komentari. Objavila je mnoge stručne radove u stranim i domaćim časopisima. Sada je zaposlena kao vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.