Фото: Ивона Шалиновић
Фото: Ивона Шалиновић

АГАТА ЈУНИKУ (1974) предаје на загребачкој Академији драмске уметности. Након студија филозофије и компаративне књижевности у Загребу, завршила је постдипломске студије филозофије на Université Paris 8 и докторирала на Филозофском факултету у Загребу. Ауторка је књиге Индош и Живадинов, театро-био-графије: свето и лудичко као модуси политичкога у театру (2019). Савремене позоришне и плесне праксе активно прати од 1988, кад је као новинарка и уредница почела сарађивати на Радију 101. Десетак година је на Трећем програму Хрватског радија уређивала ауторске емисије Kазалиштарије и Одеон: изведи и сноси последице, а дуже време радила је и у уредништву часописâ Зарез и Фракција. Теме њеног истраживачког интереса су савремене теорије извођења, конструкција и извођење идентитета у театру, те процедуре и стратегије политичког деловања у контексту извођачких пракси, укључујући радијску уметност.